Leasing operacyjny a kredyt

Leasing operacyjny a kredyt

Prowadzenie firmy wymaga od jego właściciela stałej kontroli oraz inwestowania. Dzięki tym zabiegom firma może się rozwijać i utrzymywać na rynku na dobrym poziomie. Bardzo ważne jest to, by świadczone przez nią usługi były możliwie najlepsze jakościowo. Często do tego potrzebny jest środek trwały (maszyna, samochód), który można kupić z pożyczonych środków lub go wynająć.

Środki trwałe w firmie to podstawowe narzędzia pracy. Jako że są one potrzebnym elementem a nie zawsze firmowy budżet umożliwia ich zakup ze zgromadzonych środków, aby z nich korzystać i dzięki temu funkcjonować na rynku, firmy decydują się często na kredyt bankowy lub leasing operacyjny.

CO WYBRAĆ – KREDYT BANKOWY CZY LEASING OPERACYJNY?

Kredyt bankowy i leasing operacyjny należą do najpopularniejszych form finansowania środków trwałych w firmie. Między nimi występuje kilka różnic. Poniżej niektóre z nich:

Kredyt bankowy

 • regulacja: prawo bankowe,

 • udzielany przez: bank,

 • okres: krótkoterminowy (do roku), długoterminowy (powyżej roku), termin spłaty kredytu jest określony w umowie, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz spłacanych odsetek,

 • raty kredytowe: równe lub malejące (określone w umowie),

 • cel: określony w umowie (np. zakup samochodu, modernizacja firmy, nabycie nowoczesnych technologii),

 • zakupiony z kredytu towar (środek trwały) jest własnością firmy biorącej kredyt, dzięki czemu firma ma możliwość jego amortyzowania. Dodatkowo firma może go sprzedaż lub wynajmować,

 • korzystna propozycja dla firm, które nie są płatnikami VAT, który nie podlega odliczeniu.

Leasing operacyjny

 • regulacja: kodeks cywilny (art. 709),

 • udzielany przez: firmę leasingową,

 • okres: najczęściej krótszy niż okres amortyzacji podatkowej, nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego

 • raty leasingowe: określone w umowie leasingowej z uwzględnieniem możliwości wykupu środka trwałego,

 • cel: przekazanie Leasingobiorcy możliwości korzystania z przedmiotu, którego dotyczy operacyjna umowa leasingowa (np. maszyny, samochodu) – wypożyczenie go

 • wypożyczony przedmiot jest własnością Leasingodawcy, który go amortyzuje. Kosztem dla Leasingobiorcy są wstępne opłaty, miesięczne raty leasingowe oraz inne koszty związane z użytkowaniem przedmiotu objętego operacyjną umową leasingową, nie można go sprzedać ani podnająć,

 • usługa leasingowa podlega opodatkowaniu w wysokości 23%,

 • umowa leasingowa oznacza często konieczność uiszczenia opłaty wstępnej oraz opłat miesięcznych,

 • możliwość wykupienia przedmiotu objętego umową leasingową – na podstawie osobnej faktury (odliczenie VAT przy leasingu samochodów osobowych 60% do 6000 zł).

Zarówno kredyt bankowy, jak i leasing operacyjny mają swoich zwolenników, jak i przeciwnków. Każda forma finansowania nabycia środków trwałych dla dobra firmy powinna być przemyślana i fachowo rozpatrzona. Przed podjęciem ostatecznego wyboru warto przeanalizować ją na wiele sposobów, by wybrać właściwie.

 • leasing operacyjny
 • kredyt bankowy

Napisz do nas