O leasingu

Czym jest leasing?

Leasing to rodzaj umownych stosunków cywilnoprawnych zawieranych między Leasingodawcą a Leasingobiorcą. Leasingodawca, nazywany również finansującym przekazuje Leasingobiorcy, inaczej korzystającemu z leasingu, do użytkowania przedmiot leasingu na określony w umowie leasingowej czas. Z tego tytułu Leasingobiorca płaci Leasingodawcy ratę leasingową, której wysokość określona jest w umowie leasingowej.

Kalkulator leasingowy - czym jest leasing?

Co można wziąć w leasing?

Przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie środki trwałe mające formę rzeczową i okres przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Zadaniem przedmiotu leasingu ma być wsparcie i ułatwienie prowadzenia firmy.

Przedmiotem leasingu mogą być między innymi:

 • środki transportu, w tym samochody nowe lub używane,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • nieruchomości, np. budynki, grunty, lokale.
Kalkulator leasingowy - rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu

Leasingobiorca ma do wyboru dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny (usługowy) lub leasing finansowy (kapitałowy).

Cechy leasingu operacyjnego

 • kosztami uzyskania przychodu są: pełna rata leasingowa, odsetkowa i kapitałowa,
 • na czas trwania umowy leasingowany przedmiot jest własnością Leasingodawcy,
 • przedmiot, którego dotyczy leasing jest amortyzowany przez Leasingodawcę,
 • po zakończeniu umowy leasingowej Leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu za kwotę ustaloną w umowie leasingowej lub zrezygnować z wykupu leasingowanego przedmiotu,
 • podatek VAT jest płacony wraz z ratami leasingowymi.

Cechy leasingu finansowego:

 • kosztami uzyskania przychodu są: rata odsetkowa oraz koszty amortyzacji,
 • leasingowany przedmiot zostaje wprowadzony jako środek trwały Leasingobiorcy,
 • przedmiot, którego dotyczy leasing jest amortyzowany przez Leasingobiorcę,
 • ostatnia rata leasingowa oznacza przejęcie przez Leasingobiorcę na własność przedmiotu objętego umową leasingową,
 • przekazanie przedmiotu do użytku wiąże się z jednorazowym zapłaceniem podatku VAT.
Zalety leasingu

Zalety leasingu

Skorzystanie z leasingu to dla firmy duże udogodnienie finansowe. Dzięki niemu korzystasz z leasingowanego przedmiotu płacąc za niego określoną w umowie ratę leasingową. Nie wydajesz więc jednorazowo wysokiej kwoty na zakup leasingowanego przedmiotu.

Leasing wiąże się również z innymi korzyściami. Oto one:

 • raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu firmy, pomniejszają podatek,
 • starając się o leasing czeka Cię mniej formalności niż przy kredycie,
 • uzyskanie leasingu jest prostsze niż uzyskanie kredytu bankowego,
 • umowa leasingowa nie stanowi obciążenia zdolności kredytowej firmy.

Napisz do nas